Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

MENJADOR ESCOLAR – amb cuina pròpia

El centre disposa de servei amb cuina pròpia obert a tots els alumnes. El servei inclou l’acompanyament dels alumnes per part de monitors titulats i el seguiment trimestral de l’alumne mitjançant un informe on es reflectiran els hàbits adquirits.

La cuina in-situ la gestiona CAMPOS ESTELA i les famílies disposen de tota la informació en el portal web: https://camposestela.com/

Per fer servir aquest servei és imprescindible l’acceptació expressa de les Normes de Funcionament

 1. Els alumnes seran recollits per les monitores de menjador allà on determini el centre escolar.
 2. L’entrada al menjador cal fer-la en ordre, respectant els altres, sense donar empentes ni cridar.
 3. Durant el dinar es guardarà un mínim de silenci. No es permetran els crits ni les converses d’una taula a l’altra.
 4. Tothom seurà i menjarà de forma correcta.
 5. S’ha de menjar de tot, sense fer excepcions. Només en cas justificat (malaltia, al·lèrgies, etc.) per mitjà d’una nota dels pares/ tutors i certificat del metge, se servirà menú especial.
 6. En cas de dieta esporàdica només cal avisar a secretària abans de les 9:30.
 7. Si es requereix règim durant tot el curs, els pares de l’alumne/a hauran de portar un informe mèdic que ho justifiqui.

FOTO MENJADOR.jpeg

NORMATIVA DELS ALUMNES:

Els alumnes que es quedin a dinar, no poden sortir de l’escola sota cap concepte sense autorització escrita dels seus tutors. Per assolir els hàbits que permeten potenciar l’autonomia personals dels alumnes i mantenir un clima de respecte i convivència, cal seguir unes normes de conducta:

 1. Rentar-se les mans abans de dinar i abans d’anar a classe.
 2. Entrar i sortir puntualment del menjador en silenci i en ordre.
 3. Mantenir un clima d’ambient relaxat mentre es dina.
 4. Utilitzar els coberts adequadament a la taula.
 5. No tirar el menjar a terra. Si cau, cal recollir-lo.
 6. Seure bé a la taula i menjar correctament amb la boca tancada.
 7. Recollir els estris de la taula un cop s’hagi acabat de dinar, i deixar-la neta tal i com l’havien trobat.
 8. Tenir cura i compartir els jocs i el material de menjador.
 9. Respectar els límits dels espais marcats al pati per als diferents grups.
 10. Mantenir en tot moment un tracte respectuós amb els companys, els monitors i totes les persones relacionades amb el servei. 

Dietes especials

Informar-los que el sistema de gestió de Dietes especials, respon  als objectius subscrits en el Reial decret 17/2011 de Seguretat Alimentaria y Nutrició, que prioritza  el benestar i la seguretat dels comensals diagnosticats d'una al·lèrgia o intolerància o alguna dieta terapèutica. Es per això que de forma periòdica sol·licitem l'actualització dels certificats mèdics d'aquests alumnes, ja que el diagnòstic, determina el tipus de dieta.

Això es veu clarament reflectit en l'article 40 punt 5 del RD mencionat anteriorment  i garanteix la correcta elaboració de la dieta.

Es per això que li preguem ens faci arribar el certificat mèdic amb el diagnòstic actualitzat del seu fill/a, sense aquest document no es podrà servir la dieta especial, entenent les molèsties que això li pugui ocasionar i agraint-li l'esforç de la gestió per avançat.

             

Document Actions