Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Notícies

El batxillerat té dos cursos acadèmics. Aquesta etapa de formació acadèmica es cursa convencionalment entre els 16 i els 18 anys. En general, el batxillerat prepara l’alumnat per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

 • Objectius: 
 1. a) Potenciar les seves capacitats personals, intel·lectuals i socials, tot des d’un sentit cristià de la vida.
 2. b) Preparació especialitzada a l’alumnat d’acord amb les seves perspectives i interessos de formació o per a la incorporació a la vida activa.
 3. c) Afavoriment de la capacitat d’aprendre per si mateix, per treballar en equip, per aplicar els mètodes d’investigació apropiats i per seguir formant-se al llarg de la vida.
 4. d) Capacitació per expressar-se correctament en públic.
 5. e) Capacitació per fer un L’objectiu primordial del nostre centre és formar persones íntegres, ajudant-les a desenvolupar les bon ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 6. f) Escola multilingüe.
 7. g) Suport actiu a la recerca i a la innovació.

 • Estil del centre:

El recurs constant a la raó i al diàleg.

Una actitud acollidora, que afavoreixi la confiança.

Una educació personalitzada i acompanyament permanent de l’alumne.

Una amistat i esperit de família que facilitin la convivència entre joves, educadors i famílies.

 • Matèries:

El batxillerat s’organitza en matèries comunes i en matèries de modalitat.

El Batxillerat està estructurat en un bloc de matèries comunes, que garanteix la polivalència i la formació integral dels joves, i un altre bloc més diversificat que permet l'especialització en funció de les seves preferències i capacitats.

Les modalitats que oferim al nostre centre son:

 • Ciències i tecnologia

La modalitat de ciències i tecnologia s’adreça a l’alumnat interessat per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts cientificosanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines que s’utilitzen en la producció de béns i serveis.

 • Humanitats i ciències socials

La modalitat d’humanitats i ciències socials s’adreça a l’alumnat amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci.

 • Arts

El currículum del batxillerat d'arts consta d'una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (la matèria comuna d'opció, les matèries de modalitat, les matèries específiques i el Treball de Recerca).

En la part diversificada, l'alumne ha de cursar tres o quatre matèries de modalitat, una d'aquestes la d'opció obligatòria. Si n'ha cursat només tres, per completar el currículum, l'alumne pot triar una matèria d'una altra modalitat o bé dues matèries específiques.

El nostre Batxillerat permet l’accés a la totalitat de cicles formatius de grau superior i de graus universitaris.

Treball de recerca:

El treball de recerca posa en contacte l'estudiant de 2n de batxillerat amb el món de la investigació que desenvoluparà en iniciar els futurs estudis universitaris. Els processos i els procediments lligats a la recerca hi han de ser presents i s'han de poder exercitar en les diferents matèries del batxillerat.

El procés s'inicia amb l'elecció del tema durant el 3r trimestre de 1r de batxillerat i s'acaba amb la presentació oral al 2n trimestre de 2n. Durant el transcurs de les diferents etapes, l’alumne serà orientat en tot moment de cara a aconseguir l’excel·lència en l’elaboració dels continguts i la seva presentació.

 

 

Document Actions