Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Etapa

L'educació infantil és una etapa educativa amb personalitat pròpia. Comprèn sis cursos, de 0 a 6 anys, i té caràcter voluntari. S'organitza en dos cicles educatius de tres cursos acadèmics cadascun, que s'anomenen llar d'infants (de 0 a 3 anys) i parvulari (de 3 a 6 anys), respectivament.

La funció de l'educació infantil és oferir un context educatiu:

- que col·labori amb les famílies en l'educació i creixement dels infants, treballant conjuntament. Els pares, mares o tutors en el si de la família, i els docents en el centre educatiu, són peces clau en l'educació de l'infant,  

- que afavoreixi el desenvolupament de les capacitats dels infants de manera integral, amb un desenvolupament físic i cognitiu, però també social i emocional de les persones,

- que potenciï el desenvolupament i l'aprenentatge de tots els infants, oferint-los models i actituds que els serveixin de punt de referència del respecte i l'acceptació de les diferències individuals, respectant els diferents nivells i ritmes d'aprenentatge i desenvolupament,

- que faci del català, llengua vehicular dins l'escola amb tota la comunitat educativa, llengua de cohesió social i també d'aprenentatge.

En el currículum del cicle de parvulari, les finalitats de l'etapa es concreten en les capacitats que ha d'assolir l'alumnat per tal que possibilitin als nens i les nenes viure unes relacions estables i afectives amb si mateixos i amb els altres, conèixer i interpretar l'entorn, com també l'adquisició d'uns instruments d'aprenentatge i un grau d'autonomia que els permetran anar formant part d'una societat culturalment organitzada.

Pel desenvolupament d'aquestes capacitats la intervenció ha d'actuar en els tres àmbits d'experiència que tenen sentit per a l'infant de 0 a 6 anys i que necessita per a desenvolupar-se: un mateix, l'entorn i els llenguatges.

Tenint en compte aquesta naturalesa d'infant, i sense oblidar la gran finalitat d'educar per a viure i conviure, la proposta curricular s'estructura en tres àrees curriculars:

  • Descoberta d'un mateix i dels altres.
  • Descoberta de l'entorn.
  • Comunicació i llenguatges. Aquestes àrees s'interrelacionen entre elles per crear uns espais d'aprenentatge globalitzats on es contribueix al desenvolupament integral dels infants, apropant-los a la interpretació del món, donant-li significat i facilitant-ne la participació activa, amb la introducció també de les tecnologies de la informació i la comunicació i de l'ús oral d'una llengua estrangera.

 

Document Actions