Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Pares i mares

PARTICIPACIÓ I RESPONSABILITAT DE LA COMUNITAT EDUCATIVA EN EL PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE MARE DE DEU DE LA SALUT

 

La finalitat del conjunt de la comunitat educativa és l’educació integral dels alumnes, així com la formació personal i millora professional de tots els membres que la constitueixen. Això es construeix i enriqueix mitjançant una participació activa, coordinada i responsable, d’acord amb la capacitat de cada un i l’aportació de tots, segons les pròpies possibilitats i competències.

Perquè l’acció educativa sigui eficaç, es considera imprescindible l’harmonia entre l’educació que els alumnes reben de llurs famílies i la que s’imparteix als centres. Es fomenta una estreta col·laboració –especialment mitjançant el tutor- a fi i efecte de recolzar i complementar els criteris educatius. El centres tenen cura de proporcionar a les famílies l’ajut necessari per a millorar la seva formació envers l’educació dels seus fills i filles.

La tasca docent i educativa dels professors i professores es desenvolupa en conformitat amb els principis bàsics -reflectits, en tot allò essencial, en aquest text, que accepten responsable i lliurament en el moment de la incorporació al centre- d’acord amb l’organització escolar, amb les normes de funcionament i amb les instruccions que en tot moment puguin rebre de la Direcció del centre. 

La intervenció dels pares i mares en la vida de les escoles s’expressa de forma individual i particular, però també col·lectivament mitjançant l’Associació de Mares i Pares, que serà el canal de col·laboració i de participació dels pares d’alumnes en l’escola, envers l’assoliment dels seus objectius i manteniment de la identitat exposada en aquest Ideari.

La Direcció del Centre té la responsabilitat de l’organització i direcció de les activitats docents i formatives, proporcionant els conductes escaients perquè les mares i pares, l’Ampa, els professors i professores, personal no docent i alumnes, participin activament en les tasques dels Centres, segons la seva capacitat i el seu grau de responsabilitat.

Les normes de Règim Intern i disciplina acadèmica del Centre han d’ésser respectades per tothom, com un mitjà necessari per assegurar la convivència de la comunitat educativa i el desenvolupament de la responsabilitat personal.

IMG_20180912_090455.jpg

AMPA.jpg

Contingut relacionat

Document Actions