Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Funcions de la infermeria escolar

El curs 2020-2021, s’incorpora una infermera escolar, la Sra. Helena Juanola , que a més de supervisar la gestió COVID dona suport en totes aquelles tasques vinculades a la salut dels alumnes.

INFERMERA (6).JPG

La infermeria escolar, al centre Mare de Déu de la Salut, porta a terme les següents funcions:

FUNCIÓ ASSISTENCIAL:

 • Identificar i avaluar les necessitats d’atenció sanitàries del centre escolar.
 • Dissenyar i organitzar plans d’acció de salut, basats en les necessitats de la comunitat escolar.
 • Administrar tractaments i medicacions prescrites per professionals mèdics.
 • Donar cobertura assistencial a les emergències i incidències de salut que es donen dins del centre.
 • Determinar quan és necessari portar als alumnes a un centre mèdic o portar-los a casa (informant als pares de la situació).
 • Tractar als nens que necessiten una atenció especial diària.
 • Control i seguiment dels alumnes afectats per malalties cròniques i agudes, per mitja de la creació d’una xarxa d’acció conjuntament amb la família, professors i altres professionals de la comunitat escolar.
 • Prevenir, detectar i donar seguiment als diferents problemes de salut que sorgeixen durant l’etapa escolar.
 • Aconseguir als pares, l’escola i altres professionals, quan és necessari comptar amb una assistència sanitària més especialitzada.
 • Treballar juntament amb el consell directiu de l’escola, psicòlegs, psicopedagogs i altres professionals responsables de l’estat mental i físic dels alumnes.
 • Realitzar enquestes oficials de salut escolar.
 • Monitoritzar i registrar diàriament problemes de salut.
 • Mantenir els registres de forma confidencial.
 • Mantenir la farmaciola d’infermeria en bon estat i actualitzat.
 • Responsabilitzar-se de mantenir la infermeria escolar en òptimes condicions.
 • Participar en els plans de prevenció d’accidents, així com intervencions per reduir el risc d’accidents a l’escola.

infermeria_1.jpg

 FUNCIÓ D’EDUCACIÓ I PROMOCIÓ DE LA SALUT.

 • Promoure la salut dins la comunitat escolar, enfocada als estudiants, tenint en compte el seu entorn social.
 • Dissenyar materials i recursos docents per cobrir i desenvolupar els temes en el programa d’educació per a la salut.
 • Tenir en compte les necessitats de cada alumne en referència a la seva edat i al seu entorn escolar i social.
 • Programar activitats educatives i formatives.
 • Crear i proporcionar tríptics informatius sobre les malalties infantils més comuns i la seva prevenció.
 • Elaborar un programa de formació d’hàbits saludables pels pares, per transmetre informació crucial sobre l’auto-cura i la promoció de la salut durant la infància i l’adolescència.
 • Cooperar amb el professorat i el consell escolar per integrar plenament l’educació sanitària com una assignatura obligatòria o integrar-la dins d’alguna assignatura existent, com les ciències socials o l’educació física.
 • Planificar les intervencions educatives al llarg de l’any escolar i les avaluacions corresponents, per millorar i adaptar el programa d’acord amb les necessitats de la comunitat escolar.

 

FUNCIÓ D’ASSESSORAMENT:

 • Assessorar a les famílies sobre la salut dels seus fills, durant les reunions individuals o de grup.
 • Assessorar a la comunitat escolar (pares, professors i personal no docent) sobre temes relacionats amb la salut.
 • Assessorar a la comunitat escolar sobre nous protocols de salut, brots de malalties o qualsevol altre problema de salut a l’escola.

 

infermeria_2.jpg

FUNCIÓ D’ACOMPANYAMENT

 • Ajudar als nens i adolescents que s’inicien en l’etapa escolar per primera vegada, així com al començament del any escolar.
 • Ajudar a la integració dels nens absents, que han estat fora durant llargs períodes de temps per malaltia.
 • Facilitar la integració dels nens amb malalties rares o amb problemes de salut (físiques o mentals).
 • Assessorar als pares sobre la salut dels seus fills, així com cuidar d’ells en la salut o en la malaltia.
 • Ajudar als nens durant els processos de dol.
 • Assessorar als vetlladors/es sobre l’atenció adequada cap als nens que cuiden.

FUNCIÓ SOCIAL;

 • Afavorir el vincle escola-família-salut
 • Detectar situacions de risc d’exclusió social, degut a la pobresa, marginació famílies disfuncionals o qualsevol altra situació.
 • Tenir en compte les característiques antropològiques de la població i treballar conjuntament amb l’escola per la integració de cada estudiant en el seu entorn social i cultural.
 • Treballar juntament amb altres professionals de la salut; psicòlegs, treballadors socials, psicopedagogs i treballadors de la comunitat.

 

FUNCIÓ DE DETECCIÓ I VIGILÀNCIA

 • Detectar possibles malalties contagioses i epidèmiques i conèixer els protocols corresponents.
 • Supervisar el compliment del programa per part dels alumnes.
 • Detectar els mals hàbits en relació a higiene, dietes, hàbits de son, descans, oci, ..
 • Detectar i controlar símptomes de malalties.
 • Detectar conductes de risc individuals i col·lectius (consum d’alcohol, drogues, tabac, o hàbits alimentaris poc saludables)
 • Detectar possibles maltractaments en la infància i en l’adolescència.
 • Detectar i controlar possibles trastorns i malalties mentals.
 • Detectar casos de violència i de mal comportament per part dels infants i els adolescents.
 • Detectar conductes de risc sexual.
 • Detectar problemes emocionals dels estudiants
 • Detectar hàbits nocius per la salut (anorèxia, bulímia, ..)
 • Detectar i supervisar els casos d’assetjament escolar.
 • Vigilar el compliment de les normes d’higiene i seguretat a l’escola.

INFERMERA (4).JPG

Document Actions