Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actuacions que realitzem?

Al llarg del curs realitzem les següents activitats:

 1. Acollida dels nous alumnes al Centre i a l’Etapa.
 2. Detecció dels alumnes amb necessitats educatives especials.
 3. Anàlisi del tipus de dificultats
 4. Cercar eines, recursos, materials i personals per al tractament a la diversitat.
 5. Assessorar a l’Equip de professors, especialment pel que fa als PI, Criteris d’Avaluació i Promoció d’alumnes
 6. Atencions Individualitzades pels alumnes amb dificultats educatives especials greus.
 7. Col·laboració amb els tutors en l’orientació vocacional i professional dels alumnes.
 8. Col·laboració amb els Equips de Nivell (tutors) per dur a terme l’Acció Tutorial.
 9. Informació i Orientació a les famílies i derivació dels alumnes a especialistes externs ( si cal)
 10. Coordinació i seguiment ( entrevistes) amb especialistes externs.
 11. Coordinació amb diferents entitats i institucions .
 12. Avaluació col·lectiva de tots els alumnes al finalitzar l’etapa d’educació Infantil
 13. Avaluació col·lectiva  de tots els alumnes durant l’educació Primària
 14. Orientació i seguiment de tots els alumnes de 4t d’ ESO per tal de ajudar-los en el procés de presa de decisió en la seva formació

Document Actions