Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Objectius generals del 1r cicle d'ESO

DIJOUS 12 SETEMBRE 2019

OBJECTIUS GENERALS DEL CURS

 

1r ESO

2n ESO

 

1. Fomentar l’organització de l’alumne en els diferents àmbits:

 

a)      Anotar deures a l’agenda.

b)      Portar el material a classe.

c)       Planificar l’horari d’estudi.

d)      Mantenir ordenada la carpeta.

e)      Presentar de manera acurada i puntual les feines.

f)       Tenir cura del material personal i de classe.

 

2. Adquirir un hàbit d’estudi i de treball diari.

 

3. Potenciar un ambient de classe que afavoreixi un treball responsable (silenci i atenció), alhora que participatiu.

 

4. Construir un discurs oral i escrit coherent.

 

5. Fomentar l’autoconeixement, potenciar les qualitats personals i acceptar les pròpies limitacions.

 

6. Implicar-se activament en les diferents campanyes socials de l’escola.

 

7. Promoure el respecte entre els companys, amb els professors i els altres membres de la comunitat educativa tot acceptant les diferències.                  

 

1. Fomentar l’organització i l’autonomia de treball tant en l’àmbit individual com el grupal.

 

a)      Sistematitzar l’ús diari de l’agenda: controls, deures, sortides...

b)      Portar el material necessari a classe.

c)       Planificar l’horari de treball i d’estudi a casa.

d)      Mantenir el material de treball (llibres, carpeta,...) ordenat i en bones condicions.

e)      Presentar de manera acurada  els treballs i les diverses feines.

 

2. Potenciar l’hàbit d’estudi diari amb la finalitat d’assolir  les competències bàsiques de les diferents àrees.

 

3. Mantenir un ambient de classe que afavoreixi un treball responsable (silenci, atenció i concentració).

 

4. Aprendre a expressar-se adequadament de manera oral i escrita d’una forma clara i entenedora. Fer ús i respectar el torn de paraula.

 

5. Fomentar l’autoconeixement, potenciar les qualitats personals i acceptar les pròpies limitacions.

 

6. Promoure actituds de vida sana: hàbits alimentaris, d’higiene personal, descans, activitat física…

 

7. Desvetllar la consciència social implicant-se en projectes solidaris, campanyes.

 

8. Fer un ús responsable de les noves tecnologies.

 

9. Aprendre a avaluar conflictes i a prioritzar-los en els moments de tutoria grupal.

 

Document Actions