Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Equip docent

DIUMENGE 01 SETEMBRE 2019

Al mateix nivell que l’ensenyament de les diferents àrees, matèries i mòduls en què s’organitza el currículum, s’atribueix com a funció del professorat la programació d’aquestes unitats curriculars; amb aquesta atribució es ressalta, dintre de la tasca docent, la programació i l’ensenyament de cada unitat en què s’estructura el currículum; s’amplia i completa així l’activitat lectiva del docent amb l’activitat prèvia de la programació dels diferents ensenyaments.


Les funcions del conjunt d’integrants de l’equip docent poden resumir-se així:

  1. Posa en pràctica els objectius pedagògics de cada nivell i els avalua.
  2. Guia i orienta el procés educatiu i maduratiu de cada alumne, en fa un seguiment individual i trimestralment n’informa les famílies. Presta atenció al desenvolupament intel·lectual, afectiu, psicomotriu, social i moral de l’alumnat.
  3. Vetlla pel bon funcionament i la dinamització del grup.
  4. Guia, orienta i basa la seva intervenció en relacions obertes, flexibles i properes.
  5. És el responsable de l’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat, així com de l’avaluació dels
  6. Transmet la informació periòdica a les famílies sobre el procés d’aprenentatge dels seus fills i filles, així com l’orientació per a la seva cooperació en l’esmentat procés d’ensenyament.
  7. Promou i participa en les activitats complementàries del centre i se li atribueix també la seva organització.


Document Actions