Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Projecte educatiu

CARÀCTER PROPI I LA MISSIÓ

Educar persones íntegres amb un sentit cristià de la vida, que puguin desenvolupar totes les seves capacitats personals, intel·lectuals i socials, i que forgin una voluntat que els faciliti assolir aquells objectius que lliurament es proposin.

Com a col·legi diocesà, participa de la missió docent i evangelitzadora de l’església catòlica, i està obert a tot tipus de famílies, sense discriminació, facilitant l’accés a l’educació amb independència de la seva situació social o econòmica.

La inspiració catòlica promou la formació integral de l’alumnat d’acord amb una concepció cristiana de l’ésser humà, de la vida i el món.

La responsabilitat primordial de l’educació correspon, tanmateix, a les mares i pares, els quals trien lliurement el tipus d’educació.

El Bisbat, amb el suport de la Fundació Escola i Vida, vetllarà perquè tothom –mares i pares, professors, personal no docent i alumnes- mantinguin el projecte educatiu, el qual, en llurs aspectes fonamentals, s’exposa en aquest Caràcter Propi. 

II. PRINCIPIS BÀSICS I OBJECTIUS DE LA NOSTRA PROPOSTA EDUCATIVA

Els diferents nivells i cicles d’ensenyament que són impartits en el centre educatiu de la Diòcesi tenen, com a mínim, el desenvolupament i continguts exigits per la legislació vigent.

La tasca educativa que es porta a terme en el col·legi pretén l’educació integral dels alumnes en les seves dimensions individual, social i transcendent.

L’ estil del Centre volem que es caracteritzi per:

* El recurs constant a la raó i el diàleg.

* Una actitud acollidora, que afavoreixi la confiança.

* Una amistat i esperit de família que facilitin la convivència.

* L’optimisme i l’alegria, que imprimeixen a totes les relacions un estil juvenil.

* Una convivència constant entre joves, educadors i famílies.

 

Document Actions