Equip Orientació

Print
Categoria: serveis
Publicat el Friday, 22 July 2011 Escrit per Super User

 

EQUIP D’ORIENTACIÓ DE L’ESCOLA LA SALUT

 

logo orientació

L’Equip d’Orientació Psicopedagògica  coordina els processos d’ajuda i d’atenció a les necessitats diverses de tot l’alumnat, en el desenvolupament del procés d’ensenyament-aprenentatge en tots el temes d’orientació escolar, personal i professional-vocacional, en col·laboració amb pares i tutors.

L’Equip realitzarà la detecció i seguiment de les necessitats educatives i altres problemàtiques observades. En cas que sigui necessari un tractament o reeducació, es derivarà a serveis professionals externs.

PER QUI ESTÀ FORMAT?

L’Equip d’Orientació està format per persones de les diferents etapes de l'escola: Infantil, Primària i ESO.

 • Lídia Martí > Psicòloga i pedagoga. Coordinadora Orientació Secundària.
 • Lucia Ruano>   Mestra i Logopeda
 • Talend Serveis Educatius, especialistes en atenció als alumnes amb altes capacitats.

Cadascuna coordina els Diferents equips d’Etapa per atendre les necessitats educatives especials (n.e.e.)  i l’atenció a la Diversitat.

L’Equip treballa conjuntament amb l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic de la zona (EAP), com també amb altres especialistes o Institucions externes a l’escola, públiques o privades.

ACTUACIONS QUE REALITZEM?

Al llarg del curs realitzem les següents activitats:

 1. Acollida dels nous alumnes al Centre i a l’Etapa.

 2. Detecció dels alumnes amb necessitats educatives especials.

 3. Anàlisi del tipus de dificultats

 4. Cercar eines, recursos, materials i personals per al tractament a la diversitat.

 5. Assessorar a l’Equip de professors, especialment pel que fa als PI, Criteris d’Avaluació i Promoció d’alumnes

 6. Atencions Individualitzades pels alumnes amb dificultats educatives especials greus.

 7. Col·laboració amb els tutors en l’orientació vocacional i professional dels alumnes.

 8. Col·laboració amb els Equips de Nivell (tutors) per dur a terme l’Acció Tutorial.

 9. Informació i Orientació a les famílies i derivació dels alumnes a especialistes externs ( si cal)

 10. Coordinació i seguiment ( entrevistes) amb especialistes externs.

 11. Coordinació amb diferents entitats i institucions .

 12. Avaluació col·lectiva de tots els alumnes al finalitzar l’etapa d’educació Infantil

 13. Avaluació col·lectiva  de tots els alumnes durant l’educació Primària

 14. Orientació i seguiment de tots els alumnes de 4t d’ ESO per tal de ajudar-los en el procés de presa de decisió en la seva formació

COM PUC FER UNA CONSULTA?

Les persones interessades poden concertar una entrevista a través del  tutor/a del grup o bé directament a les orientadores, mitjançant l’agenda escolar del vostre fill/a.

 

Saturday the 18th. Joomla Template Creator. Custom text here
Copyright 2012

©