Contactar

Si vostè desitja més informació ompli aquest formulari. Serà contactat el més aviat possible.
Si us plau ompli els camps requerits.
Enviant aquest formulari, vostè accepta la nostra política de privadesa.

1. Protecció i tractament de dades de caràcter personal. L’ESCOLA MARE DE DEU DE LA SALUT, titular del domini d'aquest web, es compromet a respectar la legislació vigent de protecció i confidencialitat en el tractament de dades de caràcter personal, d'acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de desplegament.

2.Cookies
En cap cas les cookies o altres mitjans de naturalesa anàloga s'utilitzen per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

3. Protecció de dades personals incloses en el formulari.
Les dades personals subministrades per mitjà del formulari s'utilitzaran amb l'exclusiva finalitat de mantenir la relació administrativa amb l’ESCOLA, enviar informació per correu postal i electrònic sobre serveis o activitats de L’ESCOLA MARE DE DEU DE LA SALUT. en relació amb les seves competències, i adreçar-vos qüestionaris de resposta voluntària, per mitjans tradicionals i electrònics, sobre el nivell de satisfacció referida a la qualitat del servei, a fi de poder-lo ampliar i millorar, si és el cas.

4. Cessió de dades de caràcter personal
L’ESCOLA MARE DE DEU DE LA SALUT. es compromet a no comunicar les dades de caràcter personal subministrades per la persona interessada per cap mitjà i a no vendre, ni llogar, ni cedir les dades personals dels usuaris del formulari de planificació a cap empresa o entitat pública o privada sense el consentiment del titular de les dades. En tot cas, les dades personals només seran cedides als òrgans judicials i a autoritats administratives si una llei ho estableix preceptivament.

5. Seguretat de les dades de caràcter personal
Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció legalment requerit, segons el Reglament de desenvolupament de la LOPD (Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre), i es prendran les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne el mal ús, l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat i la sostracció per part de tercers, els quals les poden utilitzar per a finalitats fraudulentes o diferents d'aquelles per a les quals han estat sol•licitades a l'usuari.

6. Drets de les persones interessades
Si la persona interessada vol qualsevol aclariment sobre la confidencialitat o el tractament que reben les seves dades, o bé si desitja exercir algun dels drets d'informació, oposició, accés, rectificació i cancel•lació que legalment li corresponen (o qualsevol altre dret que cregui que la pot assistir), pot dirigir-se al responsable de la Comissió de Seguretat de Dades de L’ESCOLA MARE DE DEU DE LA SALUT., a l'adreça electrònica: secretaria@escolalasalut.com

Saturday the 18th. Joomla Template Creator. Custom text here
Copyright 2012

©