Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Notícies

Pla obertura curs 2020-2021 v 3_9_20 web.pdf

Pla obertura curs 2020-2021 v 3_9_20 web.pdf

Pla obertura curs 2020-2021 v 3_9_20 web.pdf

PLA D'OBERTURA DE CENTRE 2020-2021

Dijous 3/9/20 el consell escolar de la nostra escola, mitjançant reunió telemàtica, va aprovar el PLA D'OBERTURA DE CENTRE d'aquest curs 2020-2021.

El personal del centre, els circuits d'entrada, els materials de protecció/higiene i les declaracions responsables estan preparades per tal de fer aquesta tornada el millor possible i amb el màxim de garanties per tots els alumnes, de P3 a 2n de batxillerat.

Podeu consultar aquí el PLA D'OBERTURA DEL CURS 2020-2021

 • Amb l’objectiu de reduir al màxim possible la ràtio per aula en el nostre centre hem decidit desdoblar també els cursos de P5 d’infantil, 1r i 2n de primària. D’aquesta forma des de P5 d’infantil fins a 4rt d’ESO tots els cursos quedaran distribuïts en 3 grups.

 

 

 

 • Actualitzem els plans de neteja i de menjador que desenvoluparan empreses externes.

 

 • Es reforça aquest pla de neteja amb una dotació extraordinària de 120h/setmanals de personal que desenvoluparà la funció de responsables d’higiene per vetllar que els espais més sensibles estiguin nets després de cada ús, garantir la correcta circulació d’alumnes i que tothom disposi dels materials de protecció i neteja necessaris en cada moment.

 

 • El personal del centre es realitza una serologia en sang per tal d’oferir un inici de curs amb el màxim de garanties per tothom.

 

 

Aquest pla d’obertura aprovat pel consell escolar evidentment estarà condicionat  a les possibles actualitzacions de protocols i mesures que indiquin les autoritats en funció de l’evolució de la pandèmia. Un d’aquests protocols que encara resten pendents de publicació és el de les extraescolars esportives que impliquen competició amb altres escoles.

Fitxers adjunts

Galeria d'imatges

Dades sobre la covid-19 als centres educatius

Les dades dels casos covid-19 als centres educatius s’obtenen del buidatge de les dades que cada centre introdueix a l’aplicació Traçacovid. Aquesta aplicació dona suport als ​centres educatius en el marc del Protocol de casos covid-19 als centres educatius​​.

Dades actualitzades a la nostra escola:

Gràficament es mostren els alumnes que estan estudiant de forma presencial i els alumnes que estan estudiant de forma telemàtica:

Galeria d'imatges

Principals mesures recollides al pla d’obertura de curs 2020-2021 de la nostra escola

La nostra escola, seguint els orientacions de les administracions educatives i sanitàries, ha adoptat un conjunt de mesures, aprovades pel consell escolar del centre amb data 3/9/20 i presentades a totes les famílies a les reunions telemàtiques de pares del 8, 9 i 10 de setembre per tal de garantir el dret a l’educació, la presencialitat i la seguretat de tota la comunitat escolar.

Us detallem les principals mesures del pla d’obertura de curs 2020-2021 amb motiu de la situació de pandèmia del COVID-19.

 

 • Reducció el màxim possible les ràtios  d’alumnes per aula

S’aprofiten totes les aules disponibles de tot l’edifici escolar i des de P5 fins a 6è de primària, on passem de 2 grups-classe a 3 grups  estables . D’aquesta forma es rebaixa el promig d’alumnes per aula a 17,8. Es contracte el personal docent necessari per atendre aquests 7 nous grups creats.

 

També es crea un 3r grup a 4t d’ESO, quedant així tota l’ESO amb 3 grups, i amb un promig de 25,1 alumnes per aula.

 

 • Sectorització d’espais per etapes:
  • Infantil (Edifici nou): disposen de planta baixa amb aules pròpies i pati d’us exclusiu
  • De 1r a 3r de primària (Edifici nou): disposen de la planta 1ª de amb aules pròpies i pati sectoritzat per torns.
  • De 4t a 6è de primària (Edifici nou): disposen de la planta 2ª de amb aules pròpies i pati sectoritzat per torns.
  • 1r cicle d’ESO (Edifici ESO): disposen de la planta 1ª de amb aules pròpies i pati sectoritzat per torns.
  • 2n cicle d’ESO (Edifici ESO): disposen de la planta 1ª de amb aules pròpies i pati sectoritzat per torns.
  • Batxillerat (Edifici nou) : disposen de la planta -1ª de amb aules pròpies i pati exterior

 

 • Seqüenciació d’entrades i sortides

 

 • Es crea un nou menjador escolar a la planta baixa de l’edifici nou per atendre només als alumnes d’educació infantil.

 

 

A nivell de serveis escolars:

 • Es contracta una infermera escolar, amb formació especifica en COVID-19, durant l’horari lectiu per atendre a tots els alumnes, fer un primer cribratge i coordinar tots els protocols amb el nostre CAP de referència, evitant així les saturacions de consultes d’àmbit escolar al sistema d’atenció primària.

 • Es reforça el servei de neteja extern amb una ampliació de 15h/setmanals per tal de disposar durant l’horari de matí un reforç als espais de WC de planta i pati.
 • Es contracten 4 persones (120h/setmanals) per tal de realitzar les tasques de monitors responsables d’higiene durant l’horari escolar que s’encarreguen de vetllar que a cap aula falti material (hidrogel, mascaretes, ventilació...) i s’encarreguen de donar suport a la neteja constant d’aules, passadissos i escales.

 

 • Es doten totes les aules i els punts d’accés amb dispensadors d’hidrogel manual i automàtics. Cada aula disposa també de mascaretes de recanvi  per si un alumne/professor en necessita.

Galeria d'imatges

Canvi denominació titularitat: FUNDACIÓ ESCOLA I VIDA

Aquest any 2021 la nostra entitat titularitat, la Fundació d’escoles Diocesanes i parroquials del Bisbat de Terrassa (titular de les escoles: Mare de Déu de la Salut de Sabadell, Mare de Déu de Montserrat de Rubí, Sant Lluís Gonçaga de la Garriga, Ramon Pont de Terrassa i Llar d’infants Nou Patufet de Cerdanyola) realitza un canvi de denominació: a partir d’ara el nou nom serà Fundació Escola i Vida.

Pensem que aquesta nova denominació recull d’una manera més intuïtiva i profunda la finalitat del nostre treball educatiu: “educar per a la vida”. Preparar als infants i joves per al futur i portar a terme una educació integral que abasti totes les dimensions del ésser humà: física, intel·lectual i afectiva. Educar en el respecte, el servei als altres, col·laborar en la construcció d’un món més just i respectuós amb el medi ambient.” Com afirma el nostre bisbe. L’escola desenvolupa les facultats intel·lectuals, possibilita l’accés a la cultura, prepara a la vida professional, ensenya el sentit dels valors i dels criteris rectes, fomenta la relació interpersonal, la socialització, la convivència i la tolerància.”(Carta Pastoral Mons. Josep Àngel Saiz Meneses).

Aquest canvi formal el veuran reflectit a partir d’ara en tota la documentació que es genera des de l’escola sense que a nivell funcional els afecti en res.

Renovant el nostre agraïment per confiar en nosaltres i el nostre projecte educatiu, rebeu una cordial salutació.

 

Sra. Roser Álvarez 
Delegada Episcopal Escola i Vida

Informació preinscripció curs 2021-2022

En breu s’iniciarà el període de preinscripció per al curs 2021-2022. El calendari previst per la Presentació de sol·licituds de preinscripció és: - Educació infantil de segon cicle i educació primària: del 15 al 24 de març de 2021 - Educació secundària obligatòria: del 17 al 24 de març de 2021

El nostre centre seguint les Instruccions aprovades pel departament d’educació adaptarà el format de portes obertes a la situació epidemiològica i per garantir el dret de les famílies a la informació sobre el procés d’admissió, en condicions de seguretat sanitària.

 

Mesures organitzatives en modalitat presencial

- La presència de famílies s’organitza fora de l’horari escolar en grups de fins a 10 persones, acompanyades per un màxim de tres persones del centre .

- Es programaran les hores dels grups, de manera que s’eviti la presència simultània de famílies de grups diferents en els centres abans, durant i després de cada torn.

- S’organitzarà un sistema de cita prèvia per assignar torn a les famílies, de manera individual o fins a 10 persones.

- A l’entrada del centre, s’ha de prendre la temperatura a les persones visitants, i cal que es facin el rentat de mans amb gel hidroalcohòlic.

- L’ús de la mascareta és obligatori en tot moment.

- Es recomana no fer ús dels lavabos si no és imprescindible.

- El format de les visites serà el d’una reunió, que es farà preferentment a l’aire lliure. La visita dels diferents espais del centre es farà en el marc d’aquesta reunió.

- Cal mantenir en tot moment una distància mínima d’1,5 metres entre les persones participants a la jornada que no pertanyin al mateix grup de convivència.

- Abans i després de cada reunió amb les famílies es desinfectaran els espais utilitzats, especialment les superfícies de contacte (cadires, taules, poms de les portes, etc.).

- No es lliurarà  cap documentació en paper.

  

Seguint aquestes instruccions el nostre centre ja estem realitzant entrevistes telemàtiques de forma INDIVIDUALITZADA.  

A partir d’aquest primer contacte i per aquelles famílies que ho sol·licitin s'organitzaran unes visites a l’escola, amb cita prèvia:

Tots els dimarts del 9 de febrer fins el 23 de març a les 17:30

Dissabte 20/2/21 amb torns de 12h a 14h.

(per tal de concertar visita a l’escola podeu contactar mitjançant  Tel.93 727 00 06 o e-mail: secretaria@escolalasalut.com )

INFORMACIÓ DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

CONSULTAR PUNTUACIÓ PER PROXIMITAT

Galeria d'imatges

Document Actions